Ceník

 

CENÍK PLACENÝCH VÝKONŮ

které podle ustanovení zákona č.48/1997 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění jsou

prováděny v osobním zájmu fyzických nebo právnických osob a nesledují léčebný účel

 

 

Vyšetření k řidičskému průkazu                                                      300,-Kč

Vyšetření před umělým přerušením těhotenství                                300,-Kč

Vyšetření ke zbrojnímu průkazu                                                       300,-Kč

Vystavení zdravotního průkazu                                                        150,-Kč

Potvrzení pro svářečský průkaz                                                       150,-Kč

Potvrzení práce ve výškách                                                             100,-Kč

Potvrzení pro sportovní činnost                                                       150,-Kč

Potvrzení na letní tábor,školu v přírodě,rekreaci s rodiči                    200,-Kč

Potvrzení před přijetím do mateřské školky                                      150,-Kč

Potvrzení způsobilosti ke studiu                                                       150,-Kč

Každé další potvrzení ke studiu                                                       50,-Kč

Odklad školní docházky                                                                   150,-kč 

Lékařský posudek                                                                         200,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                    200,-Kč

Vypsání úrazové pojistky nebo bolestné za úraz                               200,-Kč

Aplikace nepovinného očkování                                                      200,-Kč

Aplikace naušnic  vpichem                                                               250,-Kč

Aplikace naušnic nastřelením /včetně naušnic/                                370-390,-Kč

Kopírování stránka                                                                              5kč