Ceník

CENÍK PLACENÝCH VÝKONŮ platný od 1.1.2024

které podle ustanovení zákona č.48/1997 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění jsou

prováděny v osobním zájmu fyzických nebo právnických osob a nesledují léčebný účel

 

 

Vyšetření k řidičskému průkazu                                                        500,-Kč

Vyšetření před umělým přerušením těhotenství                                 500,-Kč

Vyšetření ke zbrojnímu průkazu                                                       500,-Kč

Potvrzení pro svářečský průkaz                                                        300,-Kč

Potvrzení práce ve výškách                                                              300,-Kč

Potvrzení pro sportovní činnost                                                        300,-Kč

Potvrzení na letní tábor, školu v přírodě, rekreaci s rodiči                   300,-Kč

Potvrzení před přijetím do mateřské školky, jesle                               200,-Kč

Potvrzení způsobilosti ke studiu                                                        300,-Kč

                +každé další potvrzení                                                    100,-Kč

Lékařský posudek                                                                           200,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace  na žádost pacienta                          400,-Kč

Vypsání úrazové pojistky nebo bolestné za úraz                                 300,-Kč

Aplikace injekce do svalu, kůže, podkoží na vlastní žádost                   200,-Kč

Aplikace naušnic nastřelením /včetně naušnic/                                   500,-Kč

Duplikát očkovacího průkazu                                                             500,-Kč

Předoperační vyšetření na vlastní žádost                                            500,-Kč 

Očkování                                              dle aktuálního ceníku dodavatelů vakcín

Kopírování stránka                                                                            10,-kč